18:56 09/07/2016

Phê chuẩn lãnh đạo Hà Tĩnh, Thanh Hoá và Điện Biên

Ngô Trang

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định phê chuẩn nhân sự 3 tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Điện Biên

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định phê chuẩn nhân sự 3 tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Điện Biên.

Cụ thể, với Hà Tĩnh, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: ông Đặng Quốc Vinh, ông Dương Tất Thắng, ông Đặng Ngọc Sơn.

Đối với tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đình Xứng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thủ tướng cũng đã phê chuẩn kết quả bầu các Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đức Quyền, bà Lê Thị Thìn, ông Phạm Đăng Quyền, ông Lê Anh Tuấn, ông Ngô Văn Tuấn.

Đối với tỉnh Điện Biên, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Mùa A Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu các Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Thành Đô, ông Lê Văn Quý, ông Lò Văn Tiến.