00:36 13/04/2009

Phê duyệt kế hoạch vay và trả nợ nước ngoài năm 2009

Thu Thủy

Ngày 9/4/2009, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt kế hoạch vay và trả nợ nước ngoài năm 2009

Thủ tướng Chính đã phủ phê duyệt hạn mức vay thương mại trung dài hạn nước ngoài của quốc gia năm 2009 là 4,7 tỷ USD - Ảnh: Việt Tuấn.
Thủ tướng Chính đã phủ phê duyệt hạn mức vay thương mại trung dài hạn nước ngoài của quốc gia năm 2009 là 4,7 tỷ USD - Ảnh: Việt Tuấn.
Theo thông tin từ Website Chính phủ, ngày 9/4/2009, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 457/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch vay và trả nợ nước ngoài năm 2009.

Theo đó, kế hoạch rút vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ là 1,726 tỷ USD; kế hoạch trả nợ nước ngoài của Chính phủ là 930 triệu USD, tương đương 16.282 tỷ đồng (theo tỷ giá 1 USD = 16.500 VND).

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hạn mức vay thương mại trung dài hạn nước ngoài của quốc gia năm 2009 là 4,7 tỷ USD, bao gồm:

- Vay thương mại nước ngoài của Chính phủ là 1,1 tỷ USD.

- Hạn mức vay bảo lãnh Chính phủ đối với vay thương mại nước ngoài của các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng là 1,3 tỷ USD, tương ứng với số ký vay mới trong năm 2009 là 3,5 tỷ USD.

- Hạn mức vay nước ngoài của các doanh nghiệp thuộc khu vực công theo phương thức tự vay tự trả là 600 triệu USD, tương ứng với số ký vay mới trong năm 2009 là 900 triệu USD.

- Dự báo mức vay nước ngoài của khu vực tư nhân là 1,7 tỷ USD, trong đó số giải ngân của các khoản vay mới trong năm 2009 khoảng 1 tỷ USD, tương ứng với số ký vay mới trong năm 2009 là 3 tỷ USD.