14:18 11/02/2009

Phí đấu giá đất cao nhất tại Hà Nội là 5 triệu đồng

Từ Nguyên

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc thu phí đấu giá trên địa bàn

Đối với các tổ chức, cá nhân có tài sản bán đấu giá là tài sản tịch thu xung công quỹ thì không phải nộp phí đấu giá.
Đối với các tổ chức, cá nhân có tài sản bán đấu giá là tài sản tịch thu xung công quỹ thì không phải nộp phí đấu giá.
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc thu phí đấu giá trên địa bàn.

Theo đó, mức thu phí đấu giá đối với người tham gia đấu giá được quy định tương ứng với giá khởi điểm của quyền sử dụng đất hoặc diện tích bán đấu giá. Đối với các tổ chức, cá nhân có tài sản bán đấu giá là tài sản tịch thu xung công quỹ thì không phải nộp phí đấu giá.

Cụ thể, trường hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân có giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở xuống thì lệ phí là 100.000 đồng/hồ sơ; từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng là 200.000 đồng/hồ sơ; trên 500 triệu đồng là 500.000 đồng/hồ sơ.

Trường hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất khác được tính theo diện tích đất bán đấu giá quyền sử dụng đất: từ 0,5 ha trở xuống lệ phí là 1 triệu đồng/hồ sơ; từ trên 0,5 ha - 2 ha lệ phí là 3 triệu đồng/hồ sơ; từ trên 2 ha - 5 ha lệ phí là 4 triệu đồng/hồ sơ; từ trên 5 ha lệ phí là 5 triệu đồng/hồ sơ.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng quy định rõ mức thu phí đấu giá tài sản.

Khi người có tài sản bán đấu giá nếu bán được tài sản thì phải nộp phí tính trên giá trị tài sản bán được với mức từ 50.000 - 18,5 triệu đồng, cộng thêm từ 0% - 5% giá trị tài sản bán được.

Người tham gia đấu giá phải nộp phí tương ứng với giá khởi điểm của tài sản đấu giá theo mức từ 20.000 - 500.000 đồng/hồ sơ.