16:59 26/07/2016

Phía Nam đảo Phú Quốc, một năm chuyển mình

Phi Sơn

Khu vực phía Nam đảo Phú Quốc đang chứng kiến sự cải thiện hạ tầng mạnh mẽ cùng số vốn đầu tư tăng dần đều