12:17 31/08/2009

Phiên 3, chỉ huy động được 10 triệu USD trái phiếu Chính phủ

N.Anh

Sàn Hà Nội vừa thông báo kết quả đấu thầu trái phiếu Chính phủ phát hành bằng USD kỳ hạn 3 năm

Ngày 28/8/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo kết quả đấu thầu trái phiếu Chính phủ phát hành bằng USD kỳ hạn 3 năm, do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 2/2009.

Tham dự đấu thầu có 2 thành viên tham gia với tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ là 30 triệu USD. Lãi suất đăng ký thấp nhất là 3,8%/năm; lãi suất đăng ký cao nhất là 5%/năm và lãi suất trần là 3,9%.

Kết quả, trong tổng khối lượng 50 triệu USD trái phiếu được đưa ra gọi thầu, chỉ huy động được 10 triệu USD - mệnh giá 100 USD/trái phiếu, lãi suất trúng thầu là 3,9%/năm.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã công bố phiên 1 huy động được 100 triệu USD trái phiếu Chính phủ - mệnh giá 100 USD/trái phiếu, lãi suất trúng thầu là 2,98%/năm; phiên 2, chỉ huy động được 47 triệu USD/100 triệu USD trái phiếu Chính phủ - mệnh giá 100 USD/trái phiếu, lãi suất trúng thầu là 3,75%/năm.