22:18 20/08/2013

Phiên đấu thầu vàng thứ 54 ít khách

An Huy

Mức tồn dư 500 lượng vàng của phiên này cao hơn những phiên trước

Trong 54 phiên đấu thầu vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã bán ra thị trường
 1.451.900 lượng vàng, tương đương hơn 55,8 tấn vàng, trên mức chào thầu
 là 1.556.000 lượng vàng, tương đương trên 59,8 tấn vàng.
Trong 54 phiên đấu thầu vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã bán ra thị trường 1.451.900 lượng vàng, tương đương hơn 55,8 tấn vàng, trên mức chào thầu là 1.556.000 lượng vàng, tương đương trên 59,8 tấn vàng.
Phiên đấu thầu vàng miếng diễn ra ngày 20/8 có số khách trúng thầu giảm 1/3 so với phiên trước.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, sáng ngày thứ Ba, cơ quan này đã tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng thứ 54, chào thầu 26.000 lượng vàng SJC, tương đương 1 tấn vàng. Kết quả, đã có 25.500 lượng vàng khớp lệnh thành công. Mức tồn dư 500 lượng vàng của phiên này cao hơn những phiên trước. Gần đây, Ngân hàng Nhà nước thường bán hết vàng chào thầu hoặc chỉ dư 200-300 lượng mỗi phiên.

Số lượng thành viên trúng thầu phiên này cũng giảm mạnh. Chỉ có 12 ngân hàng và doanh nghiệp tham gia phiên đấu thầu mua được vàng, so với con số 18 đơn vị mua được vàng trong phiên thứ 53. Giá trúng thầu cũng dao động trong biên độ hẹp hơn hẳn so với những phiên trước, từ 37,98 triệu đồng/lượng đến 38 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng SJC niêm yết thu mua trên thị trường trên 200.000 đồng/lượng.

Chênh lệch giá vàng trong nước-thế giới mấy ngày gần đây chỉ còn khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, còn sớm để khẳng định sự rút ngắn chênh lệch giá vàng trong nước-thế giới về mức hiện tại là chắc chắn. Trong trường hợp giá vàng quốc tế giảm mạnh, khoảng cách giá có thể lại bị kéo giãn vì giá vàng trong nước rất dễ giảm chậm hơn.

Trong 54 phiên đấu thầu vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã bán ra thị trường 1.451.900 lượng vàng, tương đương hơn 55,8 tấn vàng, trên mức chào thầu là 1.556.000 lượng vàng, tương đương trên 59,8 tấn vàng.