09:14 11/05/2018

Phó thủ tướng chỉ đạo vụ truy thu nghìn tỷ tại Sabeco và Habeco

Bảo Quyên

Yêu cầu các bộ ngành liên quan khẩn trương có ý kiến bằng văn bản về các nội dung liên quan đến kết luận trên của Kiểm toán Nhà nước về truy thu thuế tại Sabeco và Habeco

Số tiền cơ quan kiểm toán và thanh tra kiến nghị truy thu tại Sabeco là gần 2.500 tỷ còn Habeco là hơn 920 tỷ.
Số tiền cơ quan kiểm toán và thanh tra kiến nghị truy thu tại Sabeco là gần 2.500 tỷ còn Habeco là hơn 920 tỷ.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ về xử lý truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt tại Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco).

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu Kiểm toán Nhà nước rà soát toàn bộ nội dung kết luận về việc: Sabeco, Habeco nộp bổ sung thuế tiêu thụ đặc biệt, nộp tiền phạt chậm nộp và nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, nộp khoản lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2016 trở về trước tại Sabeco; quyền, trách nhiệm của các cổ đông tại Sabeco, Habeco khi thực hiện kết luận của Kiểm toán nhà nước theo luật định.

Trên cơ sở đó, có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan và doanh nghiệp thực hiện theo quy định.

Các Bộ Tài chính, Tư pháp và Thanh tra Chính phủ khẩn trương có ý kiến bằng văn bản về các nội dung liên quan đến kết luận trên của Kiểm toán Nhà nước gửi Bộ Công Thương chủ trì, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong báo cáo kiểm toán liên quan đến quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước năm 2016 của tổng công ty Sabeco và các công ty con, Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Sabeco nộp lợi nhuận còn lại từ năm 2016 trở về trước sau khi điều chỉnh kết quả kiểm toán vào ngân sách nhà nước phần cổ tức chia cho Bộ Công Thương theo tỷ lệ góp vốn 89,59% với số tiền 2.495 tỷ đồng và các cổ đông không kiểm soát với tỷ lệ góp vốn 10,41% là 289 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ đã có kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục thuế, Cục thuế Tp.HCM truy thu hơn 2.479 tỷ đồng tiền thuế tiêu thụ đặc biệt của Sabeco trong giai đoạn 2010 -2014, nộp bổ sung ngân sách Nhà nước do thay đổi giá tính thuế từ Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn sang Công ty Cổ phần Thương mại khu vực.

Năm 2015, Sabeco cũng bị Kiểm toán Nhà nước kiến nghị truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2013 là 408,8 tỷ đồng vì cho rằng doanh nghiệp này đã lách luật.

Về phía Habeco, Kiểm toán Nhà nước cũng kiến nghị truy thu 920,2 tỷ đồng.