08:34 02/11/2016

Phó thủ tướng: Điều hành quyết liệt để lạm phát dưới 5%

Bạch Dương

Nhiệm vụ kiềm chế lạm phát trong hai tháng cuối năm sẽ khá nặng nề, khi hết tháng 10 chỉ số lạm phát đã đạt 4%

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc điều hành giá cẩn trọng, chặt chẽ, quyết liệt để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đã đặt ra. <br>
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc điều hành giá cẩn trọng, chặt chẽ, quyết liệt để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đã đặt ra. <br>
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ký văn bản thông báo chỉ đạo của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ về phương hướng điều hành giá trong những tháng cuối năm.

Trong chỉ đạo này, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc điều hành giá cẩn trọng, chặt chẽ, quyết liệt để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đã đặt ra.

Thứ nhất, về chính sách tiền tệ, ông Vương Đình Huệ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành, giữ ổn định lạm phát cơ bản trong khoảng 1,81% đến dưới 2%; sử dụng đồng bộ, linh hoạt các công cụ của chính sách tiền tệ.

Tiếp tục chỉ đạo để ổn định và có điều kiện giảm lãi suất cho vay, điều hành tín dụng nhịp nhàng, tập trung vào lĩnh vực sản xuất cần thiết. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa.

Thứ hai, điều hành giá một só mặt hàng thiết yếu cần được chú trọng, như xăng dầu cần sử dụng linh hoạt quỹ bình ổn để không tạo lạm phát kỳ vọng. Chú trọng các mặt hàng phục vụ nhu cầu dịp lễ, tết sắp tới. Yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn các nhà đầu tư giảm phí ở 10 trạm BOT.

Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức triển khai việc đấu thầu giá thuốc để kéo giá thuốc giảm xuống. Tới đây, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ sẽ có cuộc họp với các bộ để đẩy mạnh triển khai thực hiện vấn đề này.

“Từ nay đến hết năm 2016 không điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế (gồm cả tiền lương và phụ cấp) đối với nhóm không thuộc quỹ bảo hiểm y tế chi trả”, báo cáo nêu.

Thứ ba, về cơ chế quản lý đối với các loại phí được chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá từ ngày 1/1/2017.

Đối với các loại phí được chuyển sang thực hiện cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá: giá các dịch vụ sẽ được tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý phù hợp với thị trường.

Đối với các loại phí được chuyển sang giá do Nhà nước định giá: các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện từ ngày 1/1/2017. 

Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá báo cáo tổng kết đánh giá công tác điều hành giá, kiểm soát lạm phát trong năm 2016, dự báo lạm phát và đề xuất kịch bản điều hành giá trong năm 2017 đối với các mặt hàng thiết yếu.

Theo kế hoạch được Quốc hội phê duyệt, lạm phát năm nay được dự kiến ở mức 5%. Như vậy, nhiệm vụ kiềm chế lạm phát trong hai tháng cuối năm sẽ khá nặng nề, khi hết tháng 10 chỉ số lạm phát đã đạt 4%.