17:29 26/03/2013

Phó tổng giám đốc SHB vào Hội đồng Quản trị SHS

Hà Anh

SHS bổ nhiệm ông Lê Đăng Khoa giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị SHS nhiệm kỳ 2012-2017, kể từ ngày 22/3/2013

Diễn biến giá cổ phiếu SHS trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu SHS trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Ngày 22/3, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã SHS-HNX) đã ban hành quyết định về việc bổ nhiệm ông Lê Đăng Khoa giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị SHS nhiệm kỳ 2012-2017, kể từ ngày 22/3/2013.

Ông Lê Đăng Khoa, có bằng thạc sỹ quản trị kinh doanh, tham gia nhiều năm trong quản lý, điều hành tại các tổ chức tài chính tín dụng. Hiện, ông là Phó tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

Như vậy, Hội đồng Quản trị của SHS có 5 thành viên gồm: ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Phạm Hồng Thái - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị và 3 thành viên gồm: bà Đàm Ngọc Bíchc ông Trần Thoại và ông Lê Đăng Khoa.