09:02 26/06/2013

Phở Việt Nam vào top món ăn "không thể không nếm"

Thanh Hải

Trang Business Insider đã đưa ra danh sách những món ăn "không thể bỏ qua" trên thế giới, trong đó đầu tiên là phở bò