15:03 08/07/2013

PHR báo lãi 170 tỷ đồng trong 6 tháng

Hà Anh

Công ty Cổ phần Cao Su Phước Hòa (mã PHR-HOSE) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013

Diễn biến giá cổ phiếu PHR trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PHR trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Cao Su Phước Hòa (mã PHR-HOSE) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 và phương hướng quý 3/2013.

Theo đó, trong tháng 6, công ty giao bán được gần 1.771 tấn thành phẩm các loại, giá bán bình quân trong tháng đạt 55,96 triệu đồng/tấn. Lũy kế 6 tháng, PHR tiêu thụ được 10.511 tấn mủ thành phẩm, giá bán bình quân 60,53 triệu đồng/tấn, doanh thu đạt 636,2 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, công ty ước lợi nhuận đạt 170 tỷ đồng, tương đương 34,09% kế hoạch năm. Trong đó, lợi nhuận từ cao su đạt 96 tỷ đồng, lợi nhuận từ vườn cây thanh lý và cây gãy đổ đạt 64,9 tỷ đồng và lợi nhuận hoạt động tài chính đạt 8,7 tỷ đồng.

Trong quý 3, công ty phấn đấu sản lượng đạt 6.272 tấn mủ quy khô (tỷ lệ 32% kế hoạch), riêng kế hoạch tháng 7 phấn đấu đạt 1.960 tấn (10%) và thu mua mủ quý 3 đạt 3.000 tấn để tăng nguồn nguyên liệu cho chế biến.

Năm 2013, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 1.857 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 378,101 tỷ đồng, cổ tức 30% bằng tiền.