14:17 09/12/2010

PHR báo lãi 528 tỷ đồng trong 11 tháng

Hà Anh

PHR công bố kết quả kinh doanh tháng 11/2010 và phương hướng kinh doanh trong tháng 12

PHR ước đạt 58 tỷ đồng lợi nhuận trong tháng 11/2010, lũy kế 11 tháng đạt 528 tỷ đồng
PHR ước đạt 58 tỷ đồng lợi nhuận trong tháng 11/2010, lũy kế 11 tháng đạt 528 tỷ đồng
Công ty Cổ phần Cao Su Phước Hòa (mã PHR-HOSE) công bố kết quả kinh doanh tháng 11/2010 và phương hướng hoạt động kinh doanh trong tháng 12/2010.

Theo đó, trong tháng 11/2010, công ty khai thác được 2.557,44 tấn mủ quy khô (tỉ lệ 11,9% kế hoạch năm). Thu mua 739 tấn. Chế biến được 3.290 tấn mủ các loại. Lũy kế 11 tháng khai thác được 18.180,67 tấn mủ quy khô (đạt 84,56% kế hoạch năm), Thu mua 10.187 tấn. Chế biến được 28.360 tấn mủ các loại.

Về kinh doanh, công ty giao bán trong tháng 2.674,27 tấn mủ thành phẩm, giá bán bình quân 73.193.366 đồng/tấn, doanh thu 195,738 tỷ đồng. Lũy kế tiêu thụ 11 tháng được 28.633,17 tấn thành phẩm, giá bán bình quân 62.111.368 đồng/tấn, doanh thu thành phẩm đạt 1.778,445 tỷ đồng.

PHR ước đạt 58 tỷ đồng lợi nhuận trong tháng 11/2010, lũy kế 11 tháng năm 2010 đạt 528 tỷ đồng (bằng 151,55% kế hoạch năm). Tổng doanh thu lũy kế (cả mủ skim) được 1.789,504 tỷ đồng.

Về phương hướng kinh doanh tháng 12/2010, công ty đôn đốc các nông trường tập trung khai thác trong tháng cuối năm, phấn đấu đạt 3.440 tấn mủ qui khô để hoàn thành kế hoạch năm, thu mua 500 tấn.

Năm 2010, PHR thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 1.040 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 268 tỷ đồng; chi trả cổ tức bằng tiền là 20%.