16:52 24/09/2009

PHR công bố lãi 185 tỷ đồng trong 9 tháng

N.Anh

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và kế hoạch quý 4/2009

Hội đồng Quản trị PHR đã đưa ra phương hướng kinh doanh quý 4/2009 với sản lượng khai thác đạt 9.200 tấn mủ quy khô - Ảnh minh họa.
Hội đồng Quản trị PHR đã đưa ra phương hướng kinh doanh quý 4/2009 với sản lượng khai thác đạt 9.200 tấn mủ quy khô - Ảnh minh họa.
Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã PHR-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và kế hoạch quý 4/2009.

Theo đó, sản lượng khai thác tháng 9 của công ty dự kiến đạt 2.200 tấn mủ, lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 14.910 tấn mủ quy khô - bằng 64,8% kế hoạch năm.

Lợi nhuận tháng 9/2009 dự kiến đạt 35 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 185 tỷ đồng - bằng 91% kế hoạch năm. Riêng lợi nhuận từ cao su đạt 130 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm.

Hội đồng Quản trị PHR đã đưa ra phương hướng kinh doanh quý 4/2009 với sản lượng khai thác đạt 9.200 tấn mủ quy khô - tương đương 40% kế hoạch, tiêu thụ trên 10.000 tấn và dự kiến tồn kho là 3.000 tấn.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị công ty đã thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1/2009 là 8%/mệnh giá, thời gian chốt danh sách và chi trả trong tháng 10.