15:43 08/10/2013

PHR ước lãi hơn 256 tỷ đồng trong 9 tháng

Hà Anh

9 tháng đầu năm, tổng lợi nhuận PHR ước đạt 256,4 tỷ đồng, tương đương 51,23% kế hoạch năm

Diễn biến giá cổ phiếu PHR trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PHR trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã PHR-HOSE) báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2013.

Theo đó, 9 tháng năm 2013, PHR tiêu thụ gần 20,3 nghìn tấn mủ thành phẩm, giá bán bình quân 55,6 triệu đồng/tấn, doanh thu 9 tháng đạt 1.127 tỷ đồng.

Cũng trong 9 tháng đầu năm, tổng lợi nhuận PHR ước đạt 256,4 tỷ đồng, tương đương 51,23% kế hoạch năm. Trong đó 157,3 tỷ đồng lợi nhuận đến từ cao su, 14,2 tỷ đồng lợi nhuận tài chính và gần 85 tỷ đồng lợi nhuận vườn cây thanh lý.

Tính đến hết tháng 9/2013, PHR đã vay vốn 546,02 tỷ đồng để đầu tư và duy trì sản xuất, trả lương cho nhân viên, nộp ngân sách... Được biết, công ty hiện có 5.894 lao động, lương bình quân 7,387 triệu đồng/người.