20:55 21/07/2010

PIT báo lãi 15 tỷ đồng, hoàn thành 70% kế hoạch năm

Mai Anh

Doanh thu 6 tháng đầu năm của PIT đạt 827 tỷ đồng, bằng 49% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 15 tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (mã PIT-HOSE) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010, xem xét việc trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Theo đó, doanh thu thực hiện 6 tháng đầu năm 2010 của công ty này đạt 827 tỷ đồng, bằng 49% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 15 tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị công ty đã phê duyệt báo cáo quyết toán Nhà máy sản xuất sơn Petrolimex - giai đoạn 1 và công trình Xí nghiệp kinh doanh và chế biến nông sản Tân Uyên - Bình Dương với tổng đầu tư của 2 dự án lần lượt bằng 98,88% và 87,3% so với dự toán.

PIT phê duyệt tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex từ 100 tỷ lên 120 tỷ đồng, trong đó, 104,6 tỷ đồng là vốn cố định (tài sản nhà máy sơn) và 15,4 tỷ là vốn lưu động cho hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm sơn Petrolimex.

Đồng thời, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh cũng như đầu tư xây dựng, công ty sẽ xem xét việc trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Hội đồng Quản trị công ty cũng đã đồng ý chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án nhà máy tiêu xay đạt tiêu chuẩn xuất khẩu để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Năm 2010, PIT đặt mục tiêu với tổng doanh thu thuần đạt 1.700 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 21,5 tỷ đồng; cổ tức 12%.