08:47 07/07/2008

PIT, SJD đăng ký bổ sung chứng khoán lần 2

Nguyên Anh

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận cho PIT đăng ký bổ sung 972.713 cổ phiếu & SJD được ký bổ sung 3.899.629 cổ phiếu

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. Hồ Chí Minh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung chứng khoán số 68/2008/GCNCP-CNTTLK lần thứ hai ngày 03/07/2008 cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (mã PIT).

Theo đó, PIT đăng ký bổ sung 972.713 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, với hình thức ghi sổ.

Cùng ngày, Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM cũng đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thủy Điện Cần Đơn (mã SJD) được ký bổ sung 3.899.629 cổ phiếu, với hình thức ghi sổ.

Được biết số lượng chứng khoán đăng ký hiện tại của SJD là 29.899.629 cổ phiếu. Với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 38,996 tỷ đồng.