14:02 14/11/2014

PJICO triển khai chương trình “bảo hiểm khai thác thủy sản”

Thu Hương

Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị tập huấn khu vực phía Bắc về chính sách bảo hiểm liên quan đến chương trình “Bảo hiểm khai thác thủy sản”

Tại Hội nghị tập huấn, ông Nguyễn An Hòa, Phó Tổng giám đốc bảo hiểm 
PJICO cùng 3 doang nghiệp còn lại đã ký kết hợp đồng đồng bảo hiểm.
Tại Hội nghị tập huấn, ông Nguyễn An Hòa, Phó Tổng giám đốc bảo hiểm PJICO cùng 3 doang nghiệp còn lại đã ký kết hợp đồng đồng bảo hiểm.
Ngày 14/11, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị tập huấn khu vực phía Bắc về chính sách bảo hiểm liên quan đến chương trình “Bảo hiểm khai thác thủy sản”, thực hiện theo nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) trở thành một trong 4 doanh nghiệp bảo hiểm được Bộ Tài chính lựa chọn triển khai chương trình “Bảo hiểm khai thác thủy sản” theo Quyết định số 2764/QĐ - BTC ngày 27/10/2014 bên cạnh 3 công ty bảo hiểm cùng tham gia là: Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt, Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh và Tổng công ty Bảo hiểm PVI.

Theo đó, PJICO sẽ triển khai “Bảo hiểm khai thác thủy sản” tại các địa phương như: Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng và Bạc Liêu.

Các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ triển khai theo hình thức đồng bảo hiểm nhằm đảm bảo việc thực hiện được thống nhất, cạnh tranh công bằng, tăng cường khả năng kiểm soát trục lợi, đồng thời thuận lợi trong công tác tổng kết, đánh giá và thực hiện các điều chỉnh (nếu có) phù hợp với thực tế.

Tại hội nghị tập huấn, ông Nguyễn An Hòa, Phó tổng giám đốc bảo hiểm PJICO cùng 3 doang nghiệp còn lại đã ký kết hợp đồng đồng bảo hiểm.

“PJICO luôn sẵn sàng đồng hành cùng các chủ tàu và ngư dân trong việc giảm thiểu các rủi ro về tài chính và con người liên quan đến hoạt động đẩy mạnh khai thác thủy sản xa bờ.

Việc phối hợp triển khai bảo hiểm khai thác thủy sản của PJICO, một mặt thể hiện vai trò của doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu đối với chủ trương phát triển thủy sản, nhưng mặt khác cũng thể hiện trách nhiệm của PJICO trong công tác an sinh xã hội đối với bà con nơi biển đảo”, đại diện lãnh đạo PJICO cho biết.

Hiện, Bộ Tài chính đã chấp thuận quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm khai thác thủy sản để các doanh nghiệp bảo hiểm nhanh chóng triển khai phục vụ ngư dân, chủ tàu.

Theo đó, nhằm hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển, phát triển hoạt động khai thác thủy sản, chính sách "Bảo hiểm khai thác thủy sản" được thực hiện theo nguyên tắc bảo hiểm mọi rủi ro, với mức trách nhiệm bảo hiểm (mức chi bồi thường tối đa) cho các tổn thất về con người và tài sản phát sinh trong quá trình khai thác thủy sản cao hơn khá nhiều so với quy định liên quan trước đó (ngoại trừ những rủi ro mang tính chủ quan của người được bảo hiểm và các hành vi trục lợi bảo hiểm) với phạm vi bảo hiểm rộng với mức phí bảo hiểm ưu đãi và hỗ trợ tối đa cho chủ tàu và ngư dân tham gia bảo hiểm tai nạn thuyền viên.

(Nguồn: PJICO)