16:53 23/06/2010

PLC thưởng cổ phiếu, BTS trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

HNX thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để PLC thưởng cổ phiếu và BTS trả cổ tức năm 2009 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để PLC thưởng cổ phiếu và BTS trả cổ tức năm 2009 bằng tiền.

Theo đó, 30/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 2/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Hoá dầu Petrolimex (mã PLC-HNX).

Theo đó, PLC sẽ phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ thực hiện 25%/cổ phiếu (100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới).

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ thực hiện tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán sẽ nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu và thực hiện quyền tại công ty - số 195 Khâm Thiên - phường Thổ Quan - quận Đống Đa - Hà Nội.

Trong khi đó, 1/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 5/7 là thời hạn đăng ký cuối để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn (mã BTS-HNX).

Theo đó, ngày 2/8, BTS sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn - Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam.