14:51 24/06/2011

PLC trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%

Hà Vy

PLC sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (100 cổ phần được nhận 25 cổ phần mới).

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo 28/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền, 30/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Hóa Dầu Petrolimex (mã PLC-HNX).

Theo đó, PLC sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (100 cổ phần được nhận 25 cổ phần mới).

Địa điểm thực hiện: Chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu vào giờ hành chính tại Văn phòng Công ty Cổ phần Hoá Dầu Petrolimex - 195 Phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội.

Chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Được biết, doanh thu thuần hợp nhất quý 1/2011 đạt 1.289,15 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 201,48 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 52,54 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 39,74 tỷ đồng, EPS đạt 1.138 đồng.

PLC đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 với sản lượng đạt 294.735 tấn; doanh thu đạt 5.931,957 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 241,5 tỷ đồng và 181,125 tỷ đồng; cổ tức 15%.