16:08 17/09/2010

PLC: Trả cổ tức còn lại năm 2009 bằng cổ phiếu

Mai Anh

PLC sẽ trả cổ tức còn lại năm 2009 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 5% (100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu)

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2010 của PLC đạt 4.583 đồng.
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2010 của PLC đạt 4.583 đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo 22/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 24/9 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức còn lại năm 2009 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex (mã PLC-HNX).

Theo đó, PLC sẽ trả cổ tức còn lại năm 2009 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 5% (100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn phòng Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex - 195 Khâm Thiên - phường Thổ Quan - quận Đống Đa - Hà Nội.

Trước đó, PLC thông báo doanh thu bán hàng quý 2/2010 của PLC đạt 1.161,24 tỷ đồng, lũy kế doanh thu tính đến ngày 30/6/2010 đạt 2.426,47 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2010 đạt 44,2 tỷ đồng, lũy kế lợi nhuận sau thuế tính đến ngày 30/6/2010 đạt 97 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý 2/2010 đạt 1.994, EPS 6 tháng đầu năm 2010 đạt 4.583 đồng.