11:01 02/12/2008

PLC và COM trả cổ tức bằng tiền mặt

N.Anh

PLC, COM sẽ trả cổ tức năm 2008 với tỷ lệ thực hiện lần lượt là 12,5% và 6%

Ngày 30/12/2008, COM sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 6%/mệnh giá - Biểu đồ giá cổ phiếu COM - Nguồn ảnh: VNDS.
Ngày 30/12/2008, COM sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 6%/mệnh giá - Biểu đồ giá cổ phiếu COM - Nguồn ảnh: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 10/12/2008 là thời hạn cuối đăng ký cùng để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex (PLC-HASTC) và ngày 15/12/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COM-HOSE).

Theo đó, ngày 29/12/2008, PLC sẽ  trả cổ tức 10 tháng đầu năm 2008 với tỷ lệ thanh toán 12,5%/ cổ phần  - 1 cổ phần được nhận 1.250 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền tại Văn phòng Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex và các chi nhánh khác của công ty. Sau ngày 31/1/2009, người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký chỉ được nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex.

Trung tâm Lưu ký chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu PLC vào các ngày 9/12, 10/12, và 11/12/2008.

Trong khi đó, ngày 30/12/2008, COM sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 6%/mệnh giá - 600 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu - 11 Cao Bá Nhạ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp. HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán COM vào những ngày 12/12, 15/12 và 16/12/2008.