10:19 12/09/2009

PLC và DTT phát hành cổ phiếu thưởng

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng của PLC và DTT

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu DTT từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu DTT từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex (mã PLC-HNX) và Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (mã DTT-HOSE).

Theo đó, từ ngày 1/10/2009 đến 13/10/2009, PLC sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2009, tăng vốn điều lệ, trong đó đợt 1 tạm ứng cổ tức 10% cho 8 tháng năm 2009 bằng cổ phiếu.

Bên cạnh đó, PLC sẽ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 100:25 - 100 cổ phiếu được thưởng 25 cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu nhận cổ phiếu thưởng vào giờ hành chính tại văn phòng Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu PLC vào các ngày 21, 22, và 23/9/2009

Trong khi đó, 21/9/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 23/9/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng của DTT để phát hành 1.352.000 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 100:26  - 100 cổ phiếu sẽ được nhận 26 cổ phiếu thưởng. Ngày dự kiến giao dịch là ngày 1/12/2009.

Bên cạnh đó, DTT dự kiến phát hành 780.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 100:15 - 100 cổ phiếu sẽ được mua 15 cổ phiếu mới, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 7/10/2009 đến ngày 30/10/2009; thời gian đăng ký đặt mua từ ngày 7/10/2009 đến ngày 3/11/2009. Thời gian dự kiến giao dịch là ngày 1/12/2009.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng và đặt mua chứng khoán tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng và đặt mua chứng khoán tại Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán DTT  vào những ngày  22, 23 và 24/9/2009.