11:10 20/05/2010

PMC và CAN trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

Trung tâm lưu ký và HNX vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức bằng tiền của PMC và CAN

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức bằng tiền của PMC và CAN.

* Ngày 1/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bổ sung năm 2009 và tạm ứng cổ tức kỳ 1/2010 bằng tiền của Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (mã PMC-HNX).

Theo đó, ngày 18/6, PMC sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 9,8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 980 đồng). Trong đó, trả cổ tức bổ sung năm 2009 là 2,8% và tạm ứng cổ tức kỳ 1 năm 2010 là 7%.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán đã chưa ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic - 367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp.HCM.

* 20/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 24/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tiến hành trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (mã CAN-HNX).

Theo đó, ngày 24/6, CAN sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty, số 71 Lê Lai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.