10:08 29/12/2009

PMC và COM trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu

N.Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối để chốt danh sách cổ đông của PMC và COM

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu COM từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu COM từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo thời hạn đăng ký cuối để chốt danh sách cổ đông của PMC và COM.

* Ngày 11/1/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 4 năm 2009 cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (mã PMC-HNX).

Theo đó, ngày 29/1/2010, PMC sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 5%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận được 500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic - 367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp.HCM.

* 7/1/2010 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 11/1/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (mã COM-HOSE).

Theo đó, ngày 28/1/2010, COM sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 11%/mệnh giá - 1.100 đồng/cổ phiếu và phát hành 752.504 cổ phiếu để trả cổ tức đợt 1/2009 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 9%.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu - số 11 Cao Bá Nhạn, phường Phan Cư Trinh, quận 1, Tp.HCM.