11:44 05/12/2008

PMS, SDN tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt

Ánh Tuyết

PMS, SDN tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 6% và 8%/mệnh giá

Ngày 31/12/2008, SDN sẽ tạm ứng cổ tức 6 tháng cuối năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 8%/mệnh giá.
Ngày 31/12/2008, SDN sẽ tạm ứng cổ tức 6 tháng cuối năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 8%/mệnh giá.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 17/12/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Cơ khí xăng dầu (PMS-HOSE) và cũng là thời hạn đăng đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (SDN-HOSE).

Theo đó, ngày 31/12/2008, PMS sẽ tạm ứng cổ tức năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 6%/mệnh giá - 600 đồng/cổ phần.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại phòng Kế toán – Tài vụ Công ty Cổ phần Cơ khí xăng dầu - 446 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Trong khi đó, cũng trong ngày 31/12/2008, SDN sẽ tạm ứng cổ tức 6 tháng cuối năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 8%/mệnh giá - 800 đồng/ cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai - đường 7 Khu công nghiệp Biên Hoà 1, tỉnh đồng Nai.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán PMS và SDN vào các ngày 16/12, 17/12 và 18/12/2008.