12:31 15/06/2009

PNJ công bố lãi hơn 105 tỷ đồng trong 5 tháng

Nguyệt Ánh

PNJ vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh trong 5 tháng đầu năm 2009

Một sản phẩm nữ trang của PNJ.
Một sản phẩm nữ trang của PNJ.
Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh trong 5 tháng đầu năm 2009.

Theo đó, trong 5 tháng, doanh thu của PNJ đạt 5.853 tỷ đồng - bằng 128 % kế hoạch năm 2009. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 137,153 tỷ đồng - bằng 63,43% kế hoạch năm 2009; lợi nhuận sau thuế đạt 105,219 tỷ đồng - bằng 63,01% kế hoạch năm 2009.

Theo PNJ, trong tháng 6/2009, công ty sẽ tiến hành lấy ý kiến các cổ đông về kế hoạch chia cổ tức của năm 2009 với mức chi trả 30%, trong đó thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 dự kiến vào tháng 7/2009 là 15% bằng tiền.

Đồng thời, công ty cũng lấy ý kiến cổ đông về việc tăng vốn điều lệ của PNJ ngay trong đầu quý 3 năm 2009 từ 300 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng, trên cơ sở chia cổ phiếu thưởng từ một phần nguồn thặng dư vốn 525 tỷ đồng của PNJ theo tỷ lệ 3:1. Theo đó cứ mỗi cổ đông sở hữu 30 cổ phiếu sẽ được thưởng thêm 10 cổ phiếu.