07:40 05/08/2009

PNJ, HOM, CTB và SJ1 trả cổ tức bằng tiền

Hà Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức của PNJ, HOM, CTB và SJ1

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức của PNJ, HOM, CTB và SJ1.

* Ngày 14/8/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2009 của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE).

Theo đó, ngày 3/9/2009, PNJ sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 15%/mệnh giá - 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận - 170E Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, Tp. HCM.

* Ngày 14/8/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai (mã HOM-HNX).

Theo đó, ngày 15/9/2009, HOM trả cổ tức  với tỷ lệ thực hiện 5%/mệnh giá - 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai - thị trấn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

* Ngày 14/8/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (mã CTB-HNX).

Theo đó, ngày 31/8/2009, CTB sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 8%/cổ phiếu - 1 cổ phiếu được nhận 800 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu đến làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương - số 37 Đại lộ Hồ Chí Minh, thành phố Hải Dương.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán PNJ, HOM và CTB vào các ngày 13/8, 14/8 và 17/8/2009.

* Ngày 19/8/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2008 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thuỷ sản số 1 (mã SJ1-HNX).

Theo đó, ngày 11/9/2009, SJ1 sẽ thanh toán cổ tức với tỷ lệ thực hiện 12%/cổ phiếu - 1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng. Trong đó, thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2008 là  4%/cổ phần và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 là 8%/cổ phần.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Thuỷ sản số 1 - 1004A Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú, Tp. HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SJ1 vào ngày 18/8, 19/8 và 20/8/2009.