16:06 10/07/2010

PNJ lãi 125 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Nguyệt Anh

Doanh thu 6 tháng đầu năm của PNJ đạt 5.831 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 124,984 tỷ đồng, bằng 62,49% kế hoạch năm 2010

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010.

Cụ thể, doanh thu 6 tháng đầu năm của PNJ đạt 5.831 tỷ đồng, ước lợi nhuận trước thuế chưa hợp nhất đạt 158,2 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2009 và bằng 64,48% so với kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 124,984 tỷ đồng, tăng 19,02% so với cùng kỳ năm 2009 và bằng 62,49% kế hoạch năm 2010.

PNJ cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2010, PNJ đã khai trương thêm 15 cửa hàng nâng tổng số cửa hàng hiện nay là 119 cửa hàng.

Được biết, cuối tháng 6/2010, PNJ đã phát hành 20 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1 thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 400 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng.

Năm 2010, đại hội cổ đông PNJ đã thông qua kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận trước thuế đạt 245 tỷ đồng và chia cổ tức ở mức 25%.