13:41 01/10/2009

PNJ lãi gần 200 tỷ đồng, đạt hơn 92% kế hoạch năm

Nguyệt Ánh

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng năm 2009

Sản phẩm của PNJ.
Sản phẩm của PNJ.
Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng năm 2009.

Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng đạt 8.339 tỷ đồng - tăng 189% so với năm 2008 và bằng 154% kế hoạch năm 2009. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 199,475 tỷ đồng - tăng 60% so với năm 2008 và bằng 92,35% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 155,341 tỷ đồng - tăng 61% so với năm 2008 và bằng 91,6% kế hoạch năm 2009.

Trong đó chỉ tính riêng công ty PNJ, lợi nhuận trước thuế đạt 177 tỷ đồng - tăng 55% so với năm 2008 và bằng 95,67% kế hoạch năm 2009, lợi nhuận sau thuế đạt 138 tỷ đồng - tăng 60% so với năm 2008 và bằng 92% kế hoạch năm.

Được biết, PNJ đã phát hành 10 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 3:1 cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của PNJ là 15/10/2009.

Trong quý 4, PNJ sẽ ra mắt công ty CAO Fine Jewellery, hoạt động chính là kinh doanh trang sức và các sản phẩm thời trang cao cấp mang thương hiệu CAO Fine Jewellery.