17:42 03/08/2009

PNJ thông qua kế hoạch trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng

N.Anh

Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa công bố nghị quyết đại hội cổ đông lần thứ 11 năm 2009

Một sản phẩm nữ trang của PNJ.
Một sản phẩm nữ trang của PNJ.
Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa công bố nghị quyết đại hội cổ đông lần thứ 11 năm 2009.

Theo đó, đại hội đồng cổ đông PNJ đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2009 với tỷ lệ 30%/vốn điều lệ và tạm ứng cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền với tỷ lệ 15%/ mệnh giá.

Bên cạnh đó, PNJ sẽ phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng theo tỷ lệ 3:1 (3 cổ phần nhận thưởng 1 cổ phần) từ nguồn thặng dư vốn theo phương án trình đại hội cổ đông và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu thưởng trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM khi kết thúc đợt phát hành.

Đồng thời, PNJ sẽ thành lập Công ty TNHH Một thành viên về thương mại - dịch vụ dựa trên sự phát triển của nhãn hàng CAO Fine Jewlelly, sản phẩm thời trang và phát triển trung tâm bán hàng phục vụ khách du lịch.

Trước đó, PNJ công bố trong 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu hợp nhất đạt 6.722 tỷ đồng, bằng 124,48% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 147,714 tỷ đồng, bằng 67,76% kế hoạch năm và lợi nhuận sau thuế ước tính đạt 113,522 tỷ đồng, đạt 64,55% kế hoạch năm.