22:42 03/06/2010

PNJ thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 2:1

Hà Anh

Ngày 25/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để PNJ thanh toán cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) đã thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng trong đợt tăng vốn điều lệ từ 400 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 25/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để PNJ thanh toán cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 (2 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - 170E Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.