22:33 16/05/2010

POM thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%

N.Anh

POM sẽ phát hành 24,45 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 15%, tương đương tỷ lệ 100:15

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Pomina (mã POM-HOSE) đã thông qua việc phát hành bổ sung cổ phiếu để trả cổ tức.

Theo đó, POM sẽ phát hành 24,45 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 15% (100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 15 cổ phiếu phát hành thêm).

Vốn điều lệ sau khi phát hành là 1.874.500.000.000 đồng. Nguồn vốn phát hành cổ phiếu chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất thời điểm 31/12/2009.

Thời gian thực hiện ngay sau khi nhận được thông báo chấp thuận về việc trả cổ tức bằng cổ phiếu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trước đó, POM cho biết, doanh thu hợp nhất quý 1/2010 đạt 2.281,43 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 251,53 tỷ đồng.