11:41 15/07/2010

POM trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu

N.Anh

POM trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5% và cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 100:15 (100 cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu mới)

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày 26/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu năm 2009 của Công ty Cổ phần Thép Pomina (mã POM-HOSE).

Theo đó, ngày 13/8, POM sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2009 với tỷ lệ thực hiện: 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

Đồng thời, POM trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện: 100:15 (100 cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu mới).

Người sở hữu quyền nhận cổ tức không được chuyển nhượng quyền.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt  và cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền và cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Thép Pomina - Đường 27, Khu công nghiệp Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương.