08:35 13/10/2011

POT và CTN điều chỉnh giảm hơn 50% chỉ tiêu lợi nhuận

Minh Hà

Hai doanh nghiệp trên HNX là POT và CTN công bố việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011

Diễn biến giá cổ phiếu CTN trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu CTN trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Đại hội cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện (mã POT-HNX) thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011.

Theo đó, POT điều chỉnh chỉ tiêu tổng doanh thu điều chỉnh từ 725 tỷ đồng xuống còn 574 tỷ đồng, tương đương giảm gần 21%; Lợi nhuận trước thuế giảm từ 28,6 tỷ đồng xuống còn 11,5 tỷ đồng, tương đương giảm gần 60%; Cổ tức giảm từ 10% xuống còn 3% trong năm 2011.

Đại hội cũng thông qua chủ trương di dời cơ sở sản xuất, chuyển đổi chức năng sử dụng đất và hợp tác đầu tư xây dựng công trình đa chức năng tại 61 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội, phù hợp với quy hoạch, môi trường và cảnh quan của Thành phố Hà Nội.

Tổng mức đầu tư của dự án bao gồm: kinh phí chuyển đổi chức năng sử dụng đất, chi phí đầu tư xây dựng cơ bản và các chi phí liên quan khác của dự án....dự kiến khoảng 3.200 tỷ đồng.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần xây dựng công trình ngầm (mã CTN-HNX) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2011 và kế hoạch điều chỉnh kinh doanh năm 2011.

Theo đó, 9 tháng năm 2011, giá trị sản lượng của CTN đạt 311,3 tỷ đồng, bằng 71% kế hoạch năm. Doanh thu đạt 237,4 tỷ đồng, bằng 67,95% kế hoạch năm; lợi nhuận đạt 4,7 tỷ đồng, bằng 25,05% kế hoạch năm.

Hội đồng Quản trị công ty đã quyết định điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2011 giảm từ 18,76 tỷ đồng xuống còn 9,5 tỷ đồng, cổ tức giảm từ 18% xuống còn 10%/năm. Các chỉ tiêu khác vẫn giữ nguyên như kế hoạch cũ.

Quý 3/2011, công ty đặt mục tiêu với doanh thu đạt 112 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 4,8 tỷ đồng.

Hội đồng Quản trị công ty đã thông qua việc triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2010. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 12/10/2011 nhằm chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 8% tính theo mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng) và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10% (tức là tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được hưởng 01 cổ phiếu mới). Thời gian thanh toán đối với trả cổ tức bằng tiền mặt là ngày 30/3/2012.