14:42 17/09/2009

PPC công bố lãi gần 870 tỷ đồng trong 8 tháng

N.Anh

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại vừa thông báo kết quả kinh doanh tháng 8 và lũy kế 8 tháng năm 2009

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu PPC từ đầu năm tới nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu PPC từ đầu năm tới nay - Nguồn: VNDS.
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) vừa thông báo kết quả kinh doanh tháng 8/2009 và lũy kế 8 tháng năm 2009.

Theo đó, tổng doanh thu tháng 8/2009 đạt 387,187 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 83,552 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận năm 2009 luỹ kế đến ngày 31/8 đạt 869,812 tỷ đồng (chưa bao gồm việc xác định chênh lệch tỷ giá).

Theo PPC, tình hoạt động sản xuất kinh doanh của PPC vẫn ổn định, các chỉ tiêu về vận hành luôn đạt kế hoạch đề ra. Công ty vẫn chưa thực hiện việc dừng các tổ máy để sửa chữa, bảo dưỡng và đại tu do yêu cầu phát công suất cao của lưới điện quốc gia.

Đồng thời, PPC cũng cho biết, khoản nợ vay có nguồn gốc ngoại tệ của công ty đến thời điểm 31/8/2009 là 35,278 tỷ JPY.

Tỷ giá giữa VNĐ/JPY do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo tại ngày 16/8/2009 là 184,52VNĐ/JPY, giảm 0,44 đồng so với 31/12/2008. Theo quy định hiện hành của Nhà nước chênh lệch tỷ giá sẽ được xác định tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm. Do đó công ty chưa thực hiện tính doanh thu tài chính từ khoản chênh lệch này.