10:36 13/03/2009

PPC công bố lãi hơn 176 tỷ đồng trong 2 tháng

Thu Thủy

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2009

Thi công Nhà máy Phả Lại 2.
Thi công Nhà máy Phả Lại 2.
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2009.

Cụ thể, tổng doanh thu tháng 2/2009 của công ty đạt hơn 351,64 tỷ đồng, giảm 5,87% so với tháng 1/2009; lũy kế 2 tháng đầu năm đạt hơn 725,2 tỷ đồng.

Tổng chi phí tháng 2/2009 là 270,32 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng đầu năm là 548,46 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế tháng 2 đạt hơn 81,32 tỷ đồng - giảm 14,78% so với tháng 1; lũy kế 2 tháng đạt hơn 176,5 tỷ đồng.

Theo PPC, khoải lợi nhuận này chưa bao gồm việc xác định lợi nhuận chênh lệch tỷ giá.

Về khoản vay JBIC, số dư nợ vay đến thời điểm 11/3/2009 của công ty là 36,206 tỷ JPY; tỷ giá giữa VND/JPY trên thị trường ngày 11/3/2009 do Ngân hàng Nhà nước thông báo là 171,66 VND/JPY.

Được biết, Hội đồng Quản trị PPC đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với điện sản xuất đạt 5.968.305 triệu kWh; tổng chi phí là 3.550,65 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt 3.847,78 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 297,13 tỷ đồng và trả cổ tức ở mức 5%.