21:45 14/06/2009

PPC công bố lãi hơn 500 tỷ đồng trong 5 tháng

Nguyệt Ánh

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 5 và lũy kế 5 tháng đầu năm 2009

Hội đồng Quản trị PPC đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với tổng doanh thu đạt 3.847,78 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 297,13 tỷ đồng và trả cổ tức ở mức 5%.
Hội đồng Quản trị PPC đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với tổng doanh thu đạt 3.847,78 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 297,13 tỷ đồng và trả cổ tức ở mức 5%.
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 5 và lũy kế 5 tháng đầu năm 2009.

Theo đó, tổng doanh thu tháng 5/2009 của PPC đạt 394,48 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 104,2 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận năm 2009 lũy kế đến ngày 31/5/2009 đạt 500,28 tỷ đồng - chưa bao gồm việc xác định lợi nhuận chênh lệch tỷ giá.

Theo giải trình của PPC, trong tháng 5/2009 hệ thống máy móc thiết bị của công ty vận hành ổn định và phát với công suất cao, nhưng do đã vào mùa mưa các nhà máy thuỷ điện trong hệ thống được huy động phát với công suất cao nên sản lượng điện của PPC sản xuất và bán cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giảm hơn so với tháng 4/2009.

Thông báo của PPC cho hay, khoản nợ vay có nguồn gốc ngoại tệ của công ty đến thời điểm 31/5/2009 là 35,278 tỷ JPY.

Tỷ giá giữa VND/JPY do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo tại ngày 4/5/2009 là 173,56VND/JPY, giảm 11,4 đồng so với ngày 31/12/2008.

Trước đó, PPC công bố sẽ góp vốn vào Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh 67.500.000 cổ phần - tương đương 15% vốn điều lệ, giá trị góp vốn được chia làm 2 đợt: đợt 1 góp 40.500.000 cổ phần với số tiền vốn góp 477.900.000.000 đồng, đợt 2 góp 27.000.000 cổ phần với giá mua bán phát hành đợt 2 áp dụng như các các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Được biết, Hội đồng Quản trị PPC đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với điện sản xuất đạt 5.968.305 triệu kWh; tổng chi phí là 3.550,65 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt 3.847,78 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 297,13 tỷ đồng và trả cổ tức ở mức 5%.