00:12 27/07/2010

PPC đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu quỹ

Nguyệt Anh

Từ ngày 6/8, PPC tiến hành mua 2 triệu cổ phiếu quỹ theo giá thị trường với tổng giá trị không vượt 64,18 tỷ đồng

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) công bố trả cổ tức năm 2009 và tiến hành mua cổ phiếu quỹ và nâng tỷ lệ vốn góp vào Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải phòng.

Theo đó, ngày 6/9, PPC sẽ chi trả nốt là 3% bằng tiền mặt (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Tỷ lệ chia trả cổ tức năm 2009 bằng tiền là 15% (12% đã tạm ứng đợt 1 vào ngày 27/3/2010).

Đồng thời, PPC cũng công bố 90 ngày kể từ ngày 6/8/2010, PPC tiến hành mua 2.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo giá thị trường với tổng giá trị mua không vượt 64.180.485.463 đồng.

Ngoài ra, PPC tiếp tục góp vốn vào Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng với tỷ lệ 4% vốn điều lệ để nâng tổng mức góp vốn lên 20% vốn điều lệ của công ty này.

Trước đó, PPC công bố ước thực hiện doanh thu 6 tháng năm 2010 đạt 2.569,93 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 488,53 tỷ đồng (chưa bao gồm việc xác định chênh lệch tỷ giá).

Về khoản nợ vay có nguồn gốc ngoại tệ của công ty đến thời điểm 30/6/2010 là 33,421 tỷ JPY, tỷ giá giữa VND/JPY do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo tại ngày 30/6/2010 là 204,12VND/JPY, tăng 3,42 đồng so với ngày 31/12/2009.