17:49 13/08/2009

PPC lãi hơn 787 tỷ đồng trong 7 tháng

N.Anh

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại công bố kết quả kinh doanh tháng 7 và lũy kế 7 tháng năm 2009

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu PPC từ đầu năm tới nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu PPC từ đầu năm tới nay - Nguồn: VNDS.
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) công bố kết quả kinh doanh tháng 7 và lũy kế 7 tháng năm 2009.

Cụ thể, tổng doanh thu tháng 7/2009 đạt 380,434 tỷ đồng; tổng chi phí tháng 7 là 300,287 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế tháng 7 đạt 80,146 tỷ đồng; luỹ kế 7 tháng đầu năm đạt 787,044 tỷ đồng (chưa bao gồm việc xác định lợi nhuận chênh lệch tỷ giá với).

Theo PPC, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của PPC vẫn ổn định, một số thiết bị máy móc đã đến chu kỳ đại tu, song do yêu cầu của hệ thống điện quốc gia, công ty vẫn chưa thực hiện việc dừng các tổ máy này để sửa chữa, bảo dưỡng và đại tu. Dự kiến lịch sửa chữa các tổ máy của PPC sẽ được lùi lại đến cuối quý 3/2009.

Bên cạnh đó, PPC cho biết, khoản nợ vay có nguồn gốc ngoại tệ của công ty đến thời điểm 31/7/2009 là 35,278 tỷ JPY.

Tỷ giá giữa VNĐ/JPY do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo ngày 12/8/2009 là 174,35VNĐ/JPY, giảm 10,61 đồng so với thời điểm 31/12/2008.

Theo quy định hiện hành của Nhà nước chênh lệch tỷ giá sẽ được xác định tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm. Do đó công ty chưa thực hiện tính doanh thu tài chính từ khoản chênh lệch này.