11:07 06/08/2013

PPC lý giải nguyên nhân lợi nhuận tăng vọt

Hà Anh

PPC báo lãi sau thuế quý 2 đạt 357,66 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 1.302 tỷ đồng, tăng 560% so với cùng kỳ

Diễn biến giá cổ phiếu PPC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PPC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2013.

Theo đó, doanh thu thuần quý 2/2013 đạt 1.866 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 3.645 tỷ đồng. Doanh thu tài chính quý 2 đạt 378,18 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 1.069 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 670 tỷ đồng, lũy kế đạt 1.682,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 357,66 tỷ đồng, tăng 460%, lũy kế 6 tháng đạt 1.302,36 tỷ đồng, tăng 560% so với cùng kỳ.

PPC cho biết có 3 nguyên nhân dẫn đến việc lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 2 của PPC đạt 670,22 tỷ đồng, tăng 641,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
 
Một là, lợi nhuận hoạt động sản xuất điện của công ty mẹ quý 2/2013 tăng 113,4 tỷ đồng so với cùng kỳ là do sản lượng điện sản xuất của công ty mẹ quý 2 năm 2013 đạt 1,82 tỷ kwh, bằng 28,68% kế hoạch năm và cao hơn cùng kỳ 0,3 tỷ kwh.

Sản lượng điện bán ra cho EVN cũng đạt 1,65 tỷ kwh, tương đương cao hơn cùng kỳ 0,27 tỷ kwh. Sản lượng điện sản xuất quý 2 cao chủ yếu do thời tiết thời gian này đang là mùa khô nên hệ thống điện quốc gia huy động nhà máy nhiệt điện với công suất cao. Tuy nhiên, quý 3/2013 là mùa mưa và công ty ngừng một số tổ máy để sửa chữa, do vậy, sản lượng điện quý 3/2013 dự kiến thấp hơn quý 2/2013.

Hai là, lợi nhuận hợp nhất từ hoạt động tài chính quý 2/2013 tăng 539,17 tỷ đồng chủ yếu là do chênh lệch tỷ giá. Cụ thể, trong quý 2 năm 2012, công ty mẹ PPC phải phân bổ chênh lệch tỷ giá đánh giá lại nợ vay cuối năm 2011 là 2888,62 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2013, tỷ giá JPY/VND là 212,61 đồng/JPY giảm 7 đồng so với 31/3/2013 và giảm 28,26 đồng so với 31/12/2012. Thực hiện thông tư 179 của Bộ Tài chính, công ty đánh giá lại nợ vay có gốc ngoại tệ cuối quý 2/2013 giúp công ty có lãi từ hoạt động này quý 2/2013 là 234,78 tỷ đồng, tăng 523,4 tỷ đồng so với quý 2/2012.

Bên cạnh đó, lợi nhuận hợp nhất từ các khoản lãi tiền gửi, tiền vay quý 2/2013 là 61,32 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ là 23,63 tỷ đồng. Cổ tức, lợi nhuận được chia từ các công ty con, công ty liên kết quý 2/2013 đạt 36,79 tỷ đồng tăng hơn cùng kỳ 36,79 tỷ đồng. Lãi do hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán quý 2/2013 đạt 2,14 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ 2,54 tỷ đồng…

Ba là, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh khác hợp nhất quý 2/2013 tăng hơn 1,32 tỷ đồng đạt 6,95 tỷ đồng....