09:20 15/08/2011

PPC mua thêm 35% cổ phần của NPS

Hà Anh

PPC đã sở hữu 50% vốn điều lệ (50 tỷ đồng) của Công ty Cổ phần dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HSX) tiến hành phiên họp thứ 50 quyết định việc tiếp tục góp vốn vào Công ty Cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc (NPS).

Theo đó, tổng giá trị vốn góp thêm là 1.750.000 cổ phần với giá 11.415 đồng/cổ phần; Tổng giá trị vốn góp thêm là 19.976.250.000 đồng, tương ứng với 35% vốn điều lệ.

Trước đó, PPC đã sở hữu 15% vốn điều lệ của NPS, như vậy sau khi sở hữu thêm 35%, PPC đã sở hữu 50% vốn điều lệ (50 tỷ đồng) của Công ty Cổ phần dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc.

Được biết, ngày 21/7, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã quyết định góp vốn vào Công ty Cổ phần phát triển điện lực Việt Nam với tổng giá trị góp theo mệnh giá tối đa là 100 tỷ đồng và cử ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng phòng Tổ chức Lao động Công ty làm đại diện phần vốn góp của PPC vào Công ty Cổ phần Thuỷ điện Buôn Đôn.

Theo nghị quyết này, PPC quyết định góp vốn vào Công ty Cổ phần Thuỷ điện Buôn đôn, với tỷ lệ nắm giữ là 15% vốn điều lệ tương ứng với 335 tỷ đồng của Công ty Cổ phần thuỷ điện Buôn đôn, với số cổ phần là 5.025.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu; tổng giá trị vốn góp là 50.250.000.000 đồng.