14:24 14/05/2008

PPG tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ

PPG sẽ tăng vốn điều lệ từ 40 lên 80 tỷ thông qua phương án chào bán mới 4 triệu cổ phiếu

Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Phú Phong (PPG) đặt mục tiêu doanh thu năm 2008 đạt 314,735 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế phấn đấu đạt 9,651 tỷ đồng.

Năm 2008, PPG sẽ đầu tư 2 dự án là dự án Nhà máy gia công sau kính Bình Dương, tổng vốn đầu tư 125 tỷ đồng, vốn điều lệ 75 tỷ đồng, trong đó PPG góp 60% vốn điều lệ, tương ứng 45 tỷ đồng và đầu tư dây chuyền sản xuất, gia công kính bán cường lực công nghệ châu Âu. 

Công ty sẽ chào bán mới 4 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng. Trong đó, phát hành 600.000 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện 20:3; chào bán 1,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện 5:2 với giá bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu; chào bán cho cán bộ công nhân viên 200.000 cổ phiếu và chào bán cho các cổ đông chiến lược và chào bán ra công chúng 1,6 triệu cổ phiếu còn lại.

Được biết, năm 2007, doanh thu của Phú Phong đạt 286,313 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 7,014 tỷ đồng, chia cổ tức với mức 12% và đây cũng là mức cổ tức mà Công ty dự kiến sẽ chia cho năm tài chính 2008.