18:04 24/09/2008

PPG trả cổ tức 6% bằng tiền mặt

N.Anh

Ngày 7/11/2008, PPG sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thanh toán 6%/cổ phần

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo, ngày 10/10/2008 là thời hạn cuối cùng lập danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Phong (mã PPG) để trả cổ tức đợt 1/2008.

Theo đó, ngày 7/11/2008 PPG sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thanh toán 6%/ cổ phần - 1 cổ phần được nhận 600 đồng.

Địa điểm thực hiện, đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trụ sở Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Phong tại Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu PPG vào các ngày 09/10, 10/10, và 13/10/2008.