14:57 20/10/2010

PPI & PAC: Trả cổ tức bằng tiền

Hà Liên

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền của PPI và PAC

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền của PPI và PAC.

* 27/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 29/10 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương (mã PPI-HOSE).

Theo đó, ngày 30/11, PPI sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty tại 31/21 Kha Vạn Cân – phường Hiệp Bình Chánh – quận Thủ Đức – Tp.HCM.

* 3/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 5/11 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam (mã PAC-HOSE).

Theo đó, ngày 26/11, PAC sẽ trả cổ tức đợt 2/2010 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký .

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Pin ắc quy Miền Nam - 321 Trần Hưng Đại, quận 1, Tp.HCM hoặc Chi nhánh Pinaco Hà Nội - số 321 phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội hoặc Chi nhánh Pinaco Đà Nẵng - số 212 Điện Biên Phủ - quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng.