11:13 10/05/2010

PPI xin ý kiến cổ đông chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Nguyệt Anh

PPI dự kiến sẽ phát hành thêm 4.98.247 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, cán bộ và chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương (mã PPI-HOSE) thông báo ngày 14/5/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Theo đó, PPI dự kiến sẽ phát hành thêm 4.985.247 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên và chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư. Việc phát hành thêm được chia làm hai đợt:

Cụ thể: đợt 1, PPI dự kiến phát hành thêm 2.168.247 cổ phiếu, thời gian thực hiện ngay sau khi có giấy phép chào bán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong đó chào bán 667.650 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 15:1 và 500.597 cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên, với giá chào bán cho hai đối tượng này là 18.000 đồng/cổ phiếu; chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư lớn 1.000.000 cổ phiếu với giá không thấp hơn 22.000 đồng/cổ phiếu.

Đợt 2, PPI dự kiến phát hành 2.817.000 cổ phiếu theo phương thức chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư lớn với giá chào bán chiết khấu từ 15-20% của bình quân giá đóng cửa của 10 phiên giao dịch liên tiếp; tỷ lệ cụ thể và thời điểm chốt để tính bình quân giá đóng cửa của 10 phiên giao dịch liên tiếp sẽ do Hội đồng Quản trị căn cứ vào thị trường để quyết định.

Thời gian thực hiện trong vòng 12 tháng sau khi hoàn tất đợt 1. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Theo PPI, với giả thiết giá chào bán cho đợt 2 là 32.000 đồng/cổ phiếu tổng số tiền thu về được từ 2 đợt chào bán là 133 tỷ đồng, sẽ được dùng để triển khai dự án Khu phức hợp ven sông Sài Gòn, trong đó bao gồm đầu tư giải phóng mặt bằng là 100 tỷ đồng; thi công san nền và hạ tầng giao thông là 10 tỷ đồng; tái cấu trúc vốn là 23 tỷ đồng; còn lại nếu có sẽ được bổ sung vào vốn lưu động.

Toàn bộ số cổ phiếu niêm yết bổ sung trên sẽ được niêm yết trên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.