22:50 03/07/2008

Prudential và VNPost ký thỏa thuận hợp tác

Ngày 3/7 tại Hà Nội, Prudential Việt Nam và VNPost đã ký Thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ cho khách hàng

Ngày 3/7 tại Hà Nội, Prudential Việt Nam và Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost) đã ký Thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ cho khách hàng.

Theo đó, mạng lưới dịch vụ Prudential Việt Nam sẽ được trải rộng và phủ dày hơn trên toàn quốc thông qua việc sử dụng hệ thống trên 3.000 bưu cục của VNPost. Khách hàng sẽ được giới thiệu dịch vụ thu phí bảo hiểm và dịch vụ chi trả các quyền lợi bảo hiểm tại các bưu cục.

Đại diện Prudential Việt Nam cho biết tháng 9/2007, hai bên đã ký biên bản ghi nhớ và tích cực triển khai nhiều hoạt động tìm hiểu và khai thác tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực đã thỏa thuận, trong đó có dịch vụ thu phí bảo hiểm tại bưu cục, dịch vụ chi hộ, dịch vụ bưu chính trọn gói được VNPost thiết kế riêng cho Prudential Việt Nam.