15:13 05/12/2010

Prudiential Việt Nam đăng ký mua công khai hơn 15 triệu chứng chỉ quỹ PRUBF1

Hà Vy

Prudiential Việt Nam cho biết mục đích của việc chào mua là thể hiện cam kết của Prudiential gắn bó lâu dài tại thị trường Việt Nam

Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HOSE) thông báo về việc chào mua công khai chứng chỉ quỹ PRUBF1 của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudiential Việt Nam (Prudiential Việt Nam)

Theo đó, dự kiến bắt đầu trong vòng 30 ngày kể từ ngày chấp thuận của các cơ quan quản lý nhà nước, Prudiential Việt Nam dự kiến chào mua 15.850.000 chứng chỉ quỹ PRUBF1.

Prudiential Việt Nam cho biết mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động kinh doanh sau khi thực hiện chào mua là nhằm đảm bảo tình hình hoạt động lâu dàu của Quỹ trên thị trường và thể hiện cam kết của Prudiential gắn bó lâu dài tại thị trường Việt Nam.

Được biết, tính đến ngày 25/11/2010, giá trị tài sản ròng trong kỳ của PRUBF1 là 8.194 đồng/chứng chỉ quỹ, tăng 65 đồng so  với ngày 18/11/2010 (8.129 đồng/chứng chỉ quỹ).