16:34 29/03/2010

PSI được chào bán gần 9 triệu cổ phiếu ra công chúng

Hà Anh

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho PSI

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí (PSI).

Theo đó, PSI được phép chào bán 8.775.000 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 
Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, PSI phải thực hiện đợt chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch.
 
Được biết, công ty có vốn điều lệ là 397,25 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 20, phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội.

Được biết, đại hội cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với doanh thu đạt 177,97 tỷ đồng, bằng 113,40% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt 70,97 tỷ đồng, bằng 2921,11% kế hoạch năm 2009.