23:55 28/09/2010

PSI: Được chào bán hơn 53 triệu cổ phiếu

Nguyệt Anh

PSI được chào bán 53.350.000 cổ phiếu ra công chúng, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và được chia thành hai đợt

Nhà đầu tư tại sàn PSI.
Nhà đầu tư tại sàn PSI.
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 683/UBCK-GCN cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (mã PSI-HNX).

Theo đó, PSI được chào bán 53.350.000 cổ phiếu ra công chúng, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, đợt 1 chào bán 2.425.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên; đợt 2 chào bán 50.925.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Trước khi thực hiện chào bán đợt 2, Công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả phát hành và tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt 1, đồng thời phải bổ sung các tài liệu có liên quan đến đợt 2 theo các quy định của pháp luật.
   
Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 533,5 tỷ đồng. Trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu có hiệu lực, PSI phải thực hiện phân phối cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch.

Hiện nay, PSI có vốn điều lệ 485 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại tầng 1, 2 tòa nhà số 18 Phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.  

Trước đó, PSI công bố doanh thu thuần tháng 8 đạt 20,558 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đầu năm là 146,109 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế tháng 8 đạt 10,043 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đầu năm (sau khi trích lập dự phòng) là 63,508 tỷ đồng.