09:01 06/01/2012

PSI: Tổ chức đăng ký mua "ảo" bị phạt 40 triệu đồng

Minh Hà

Công ty Cổ phần Mỹ Khê Việt Nam đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu PSI, nhưng không mua và báo cáo muộn lý do

Ngày 4/1/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Mỹ Khê Việt Nam.

Từ ngày 14/4/2011 đến ngày 14/6/2011, Công ty Cổ phần Mỹ Khê Việt Nam, tổ chức có liên quan với Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí (mã PSI-HNX) đã đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu PSI (khớp lệnh 0 cổ phiếu). Tuy nhiên, đến ngày 18/7/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hà Nội mới nhận được báo cáo về lý do không thực hiện được giao dịch của Công ty.

Như vậy, Công ty Cổ phần Mỹ Khê Việt Nam đã chậm báo cáo về lý do không thực hiện được giao dịch với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định, vi phạm quy định tại Điểm 4.4 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Dó đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty này là 40 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 23 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.